Archiv rubriky: Aktuality

E-Government v letním semestru

Také v letním semestru 2019/2020 se otevírá předmět 5PR425 E-Government, jehož náplní je aktuální přehled nejnovějšího dění ve veřejné správě souvisejícího s elektronizací procesů. Pozornost je věnována nástrojům jako elektronický podpis, elektronická identita, datové schránky anebo základní registry. Posluchači se dozvědí také o ochraně osobních údajů nebo problematice kybernetické bezpečnosti. Těším se na viděnou. Mgr. Tomáš Lechner, […]

E-Government v letním semestru

Právo na digitální služby

V začátku letošního roku byl schválen zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů. S nadsázkou je tento předpis někdy nadneseně nazýván digitální ústavou, protože rozsah jeho dopadu bude skutečně velmi široký. Nejen o tomto zákoně, ale i o dalších právních předpisech týkajících se elektronizace veřejné správy se můžete […]

E-Government v letním semestru

Praktická publikace k ochraně soukromí, osobních údajů a osobnosti

Člen katedry práva se jako jeden ze spoluautorů podílel na vzniku praktické odborné publikace týkající se ochrany osobních údajů, ochrany osobnosti a soukromí. Publikace pojednává o ochraně osobnosti, soukromí a osobních údajů v právu ústavním a unijním, včetně jeho adaptace v českém právním řádu, obecné úpravě obsažené v občanském zákoníku a v řadě zvláštních oblastí, […]

E-Government v letním semestru

Informace k odevzdání DP a BP v letním semestru 2018/2019 s obhajobou v září

Bakalářské i diplomové práce zpracované na katedře práva je třeba odevzdat sekretářce katedry práva (NB 333) dne 26. srpna v době od 8 do 12 hod. Odevzdání v jiný termín není možné. Bakalářské i diplomové práce se odevzdávají ve 2 vyhotoveních, přičemž jedno může být v kroužkové vazbě (u BP mohou být oba výtisky v […]

E-Government v letním semestru

E-Government pokračuje

Také v letním semestru 2019/2020 se otevírá předmět 5PR425 E-Government, jehož náplní je aktuální přehled nejnovějšího dění ve veřejné správě souvisejícího s elektronizací procesů. Pozornost je věnována nástrojům jako elektronický podpis, elektronická identita, datové schránky anebo základní registry. Posluchači se dozvědí také o ochraně osobních údajů nebo problematice kybernetické bezpečnosti. Těším se na viděnou. Mgr. Tomáš Lechner, […]

E-Government v letním semestru

Publikace o právu informačních technologií

Člen katedry práva se jako jeden ze spoluautorů podílel na vzniku obsáhlé odborné publikace týkající se současného práva informačních technologií. Kniha v úvodu pojednává o metodách práva informačních technologií, následně se zaměřuje na konkrétní oblasti jako je místní působnost práva na internetu, odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti, práva k datům a softwaru, elektronické dokumenty, doménová jména, data […]

E-Government v letním semestru

Předběžný termín SSZ a obhajob

Předběžný termín obhajob a SZZ pro letní semestr 2018/2019 na katedře práva byl stanoven na úterý 11. června 2019.

E-Government v letním semestru

Informace k odevzdání DP a BP v letním semestru 2018/2019

Bakalářské i diplomové práce zpracované na katedře práva je třeba odevzdat sekretářce katedry práva (NB 333) nejlépe do 10.5.2019, nejpozději však do 23.5.2019. Pozdější odevzdání není možné. Bakalářské i diplomové práce se odevzdávají ve 2 vyhotoveních, přičemž jedno může být v kroužkové vazbě (u BP mohou být oba výtisky v kroužkové vazbě). V práci musí […]

E-Government v letním semestru

Obhajoby a státní závěrečné zkoušky v ZS 2018/2019

Termín obhajob a SZZ na katedře práva bude ve čtvrtek  7. 2. 2019 .

E-Government v letním semestru

Nová publikace o právu informačních technologií

Člen katedry práva se jako jeden ze spoluautorů podílel na vzniku nové obsáhlé odborné publikace týkající se současného práva informačních technologií. Kniha v úvodu pojednává o metodách práva informačních technologií, následně se zaměřuje na konkrétní oblasti jako je místní působnost práva na internetu, odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti, práva k datům a softwaru, elektronické dokumenty, doménová jména, […]

E-Government v letním semestru