Aktuality

Informace k odevzdání BP a DP v zimním semestru 2022/2023

Informace k odevzdání diplomových i bakalářských prací na katedru práva se týkají studentů, kterým vede práci vyučujíci z katedry práva. Bakalářské i diplomové práce s termínem obhajob v lednu 2023, je třeba odevzdat sekretářce katedry práva (NB 333) nejpozději do 20.12.2022 do 11, 30 hod. Bakalářské i diplomové práce se odevzdávají ve 2 vyhotoveních, přičemž […]

Informace k odevzdání BP a DP v zimním semestru 2022/2023

Katedra práva se opět účastní noci vědců

Katedra práva se účastní noci vědců. Noc vědců je celorepubliková vědecko-popularizační akce, do které se ní zapojuje více než 100 organizátorů – veřejné vysoké školy, vědecké instituce, muzea, planetária a hvězdárny. Na VŠE ani letos nebude chybět chytrá zábava pro děti i dospělé. Katedra práva zajišťuje workshop „Virtuální občan“.

Katedra práva se opět účastní noci vědců

Katedra práva se účastní Noci vědců

Katedra práva se účastní Noci vědců, celorepublikové akce přibližující vědu široké veřejnosti, do níž se letos poprvé zapojuje také Vysoká škola ekonomická. Noc vědců se uskuteční v pátek 24. 9. od 18:00 do 22:00 h v Rajské budově VŠE na Žižkově. Zájemce čekají zajímavé workshopy, experimenty, vzdělávací přednášky, interaktivní instalace a dokonce i úniková hra […]

Katedra práva se účastní Noci vědců

Zpráva o zajištění online výuky na KAPR NF VŠE

DEN IDENT. VYUČUJÍCÍ VÝUKA FORMA KÓD TÝMU Pondělí Sociologie veřejné správy 5PR424 Vláčil Jan MS Teams online výuka 972e0wr Sociální psychologie správy 5PR221 Vláčil Jan MS Teams online výuka amgxk61 Mechanismus fungování veřejné správy a rozvoj území 5PR407 Rys Rudolf MS Teams online výuka erwxg1q Základy práva a právní nauky 5PR101 Pauly Jan MS Teams […]

Zpráva o zajištění online výuky na KAPR NF VŠE

Posunutí termínu odevzdání bakalářských a diplomových prací

Na žádost studentské obce dojde k posunutí termínu odevzdání bakalářských a diplomových prací do 22.5.2020 do 14:00 podle pokynů katedry práva pro ty, kteří chtějí obhajovat v červnových termínech. Pokud budete chtít obhajovat bakalářskou nebo diplomovou práci v září 2020, je stanoven termín odevzdání do 19.8.2020 do 14:00.   doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. proděkan pro studium

Posunutí termínu odevzdání bakalářských a diplomových prací

E-Government v letním semestru

Také v letním semestru 2019/2020 se otevírá předmět 5PR425 E-Government, jehož náplní je aktuální přehled nejnovějšího dění ve veřejné správě souvisejícího s elektronizací procesů. Pozornost je věnována nástrojům jako elektronický podpis, elektronická identita, datové schránky anebo základní registry. Posluchači se dozvědí také o ochraně osobních údajů nebo problematice kybernetické bezpečnosti. Těším se na viděnou. Mgr. Tomáš Lechner, […]

E-Government v letním semestru

Právo na digitální služby

V začátku letošního roku byl schválen zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů. S nadsázkou je tento předpis někdy nadneseně nazýván digitální ústavou, protože rozsah jeho dopadu bude skutečně velmi široký. Nejen o tomto zákoně, ale i o dalších právních předpisech týkajících se elektronizace veřejné správy se můžete […]

Právo na digitální služby

Praktická publikace k ochraně soukromí, osobních údajů a osobnosti

Člen katedry práva se jako jeden ze spoluautorů podílel na vzniku praktické odborné publikace týkající se ochrany osobních údajů, ochrany osobnosti a soukromí. Publikace pojednává o ochraně osobnosti, soukromí a osobních údajů v právu ústavním a unijním, včetně jeho adaptace v českém právním řádu, obecné úpravě obsažené v občanském zákoníku a v řadě zvláštních oblastí, […]

Praktická publikace k ochraně soukromí, osobních údajů a osobnosti

Informace k odevzdání DP a BP v letním semestru 2018/2019 s obhajobou v září

Bakalářské i diplomové práce zpracované na katedře práva je třeba odevzdat sekretářce katedry práva (NB 333) dne 26. srpna v době od 8 do 12 hod. Odevzdání v jiný termín není možné. Bakalářské i diplomové práce se odevzdávají ve 2 vyhotoveních, přičemž jedno může být v kroužkové vazbě (u BP mohou být oba výtisky v […]

Informace k odevzdání DP a BP v letním semestru 2018/2019 s obhajobou v září

E-Government pokračuje

Také v letním semestru 2019/2020 se otevírá předmět 5PR425 E-Government, jehož náplní je aktuální přehled nejnovějšího dění ve veřejné správě souvisejícího s elektronizací procesů. Pozornost je věnována nástrojům jako elektronický podpis, elektronická identita, datové schránky anebo základní registry. Posluchači se dozvědí také o ochraně osobních údajů nebo problematice kybernetické bezpečnosti. Těším se na viděnou. Mgr. Tomáš Lechner, […]

E-Government pokračuje

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: