Archiv rubriky: Aktuality

Informace k odevzdání DP a BP v letním semestru 2018/2019 s obhajobou v září

Bakalářské i diplomové práce zpracované na katedře práva je třeba odevzdat sekretářce katedry práva (NB 333) dne 26. srpna v době od 8 do 12 hod. Odevzdání v jiný termín není možné. Bakalářské i diplomové práce se odevzdávají ve 2 vyhotoveních, přičemž jedno může být v kroužkové vazbě (u BP mohou být oba výtisky v […]

Informace k odevzdání DP a BP v letním semestru 2018/2019 s obhajobou v září

E-Government pokračuje

Také v zimním semestru 2019/2020 se otevírá předmět 5PR425 E-Government, jehož náplní je aktuální přehled nejnovějšího dění ve veřejné správě souvisejícího s elektronizací procesů. Pozornost je věnována nástrojům jako elektronický podpis, elektronická identita, datové schránky anebo základní registry. Posluchači se dozvědí také o ochraně osobních údajů nebo problematice kybernetické bezpečnosti. Těším se na viděnou. Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D. […]

Informace k odevzdání DP a BP v letním semestru 2018/2019 s obhajobou v září

Publikace o právu informačních technologií

Člen katedry práva se jako jeden ze spoluautorů podílel na vzniku obsáhlé odborné publikace týkající se současného práva informačních technologií. Kniha v úvodu pojednává o metodách práva informačních technologií, následně se zaměřuje na konkrétní oblasti jako je místní působnost práva na internetu, odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti, práva k datům a softwaru, elektronické dokumenty, doménová jména, data […]

Informace k odevzdání DP a BP v letním semestru 2018/2019 s obhajobou v září

Předběžný termín SSZ a obhajob

Předběžný termín obhajob a SZZ pro letní semestr 2018/2019 na katedře práva byl stanoven na úterý 11. června 2019.

Informace k odevzdání DP a BP v letním semestru 2018/2019 s obhajobou v září

Informace k odevzdání DP a BP v letním semestru 2018/2019

Bakalářské i diplomové práce zpracované na katedře práva je třeba odevzdat sekretářce katedry práva (NB 333) nejlépe do 10.5.2019, nejpozději však do 23.5.2019. Pozdější odevzdání není možné. Bakalářské i diplomové práce se odevzdávají ve 2 vyhotoveních, přičemž jedno může být v kroužkové vazbě (u BP mohou být oba výtisky v kroužkové vazbě). V práci musí […]

Informace k odevzdání DP a BP v letním semestru 2018/2019 s obhajobou v září

Obhajoby a státní závěrečné zkoušky v ZS 2018/2019

Termín obhajob a SZZ na katedře práva bude ve čtvrtek  7. 2. 2019 .

Informace k odevzdání DP a BP v letním semestru 2018/2019 s obhajobou v září

Nová publikace o právu informačních technologií

Člen katedry práva se jako jeden ze spoluautorů podílel na vzniku nové obsáhlé odborné publikace týkající se současného práva informačních technologií. Kniha v úvodu pojednává o metodách práva informačních technologií, následně se zaměřuje na konkrétní oblasti jako je místní působnost práva na internetu, odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti, práva k datům a softwaru, elektronické dokumenty, doménová jména, […]

Informace k odevzdání DP a BP v letním semestru 2018/2019 s obhajobou v září

Informace k odevzdávání DP a BP v zimním semestru 2018/2019

Bakalářské i diplomové práce zpracované na katedře práva je třeba odevzdat sekretářce katedry práva (NB 333) ve dnech 2. – 3. 1. 2019 v dopoledních hodinách. Odklad termínu není možný. Bakalářské i diplomové práce se odevzdávají ve 2 vyhotoveních, přičemž jedno může být v kroužkové vazbě (u BP mohou být oba výtisky v kroužkové vazbě). […]

Informace k odevzdání DP a BP v letním semestru 2018/2019 s obhajobou v září

Aktuální stav elektronizace veřejné správy

Také v zimním semestru 2018/2019 se otevírá předmět 5PR425 E-Government, jehož náplní je aktuální přehled nejnovějšího dění ve veřejné správě souvisejícího s elektronizací procesů. Pozornost je věnována nástrojům jako elektronický podpis, datové schránky anebo základní registry. Posluchači se dozvědí také o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo problematice kybernetické bezpečnosti. Těším se na viděnou. Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D. vyučující

Informace k odevzdání DP a BP v letním semestru 2018/2019 s obhajobou v září

Informace k odevzdávání DP a BP obhajovaných v září 2018

Bakalářské i diplomové práce s termínem obhajoby v září 2018 je třeba odevzdat sekretářce katedry práva (NB 333) ve dnech 29. anebo 30. 8. 2018 v dopoledních hodinách. Vzhledem k následnému blízkému termínu obhajob nelze tento termín odevzdání již posunout. Bakalářské i diplomové práce se odevzdávají ve 2 vyhotoveních, přičemž jedno může být v kroužkové vazbě. V […]

Informace k odevzdání DP a BP v letním semestru 2018/2019 s obhajobou v září