Rubrika: Aktuality

Zpráva o zajištění online výuky na KAPR NF VŠE

DEN IDENT. VYUČUJÍCÍ VÝUKA FORMA KÓD TÝMU Pondělí Sociologie veřejné správy 5PR424 Vláčil Jan MS Teams online výuka 972e0wr Sociální psychologie správy 5PR221 Vláčil Jan MS Teams online výuka amgxk61 Mechanismus fungování veřejné správy a rozvoj území 5PR407 Rys Rudolf MS Teams online výuka erwxg1q Základy práva a právní nauky 5PR101 Pauly Jan MS Teams […]

Zpráva o zajištění online výuky na KAPR NF VŠE

Posunutí termínu odevzdání bakalářských a diplomových prací

Na žádost studentské obce dojde k posunutí termínu odevzdání bakalářských a diplomových prací do 22.5.2020 do 14:00 podle pokynů katedry práva pro ty, kteří chtějí obhajovat v červnových termínech. Pokud budete chtít obhajovat bakalářskou nebo diplomovou práci v září 2020, je stanoven termín odevzdání do 19.8.2020 do 14:00.   doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. proděkan pro studium

Zpráva o zajištění online výuky na KAPR NF VŠE

E-Government v letním semestru

Také v letním semestru 2019/2020 se otevírá předmět 5PR425 E-Government, jehož náplní je aktuální přehled nejnovějšího dění ve veřejné správě souvisejícího s elektronizací procesů. Pozornost je věnována nástrojům jako elektronický podpis, elektronická identita, datové schránky anebo základní registry. Posluchači se dozvědí také o ochraně osobních údajů nebo problematice kybernetické bezpečnosti. Těším se na viděnou. Mgr. Tomáš Lechner, […]

Zpráva o zajištění online výuky na KAPR NF VŠE

Právo na digitální služby

V začátku letošního roku byl schválen zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů. S nadsázkou je tento předpis někdy nadneseně nazýván digitální ústavou, protože rozsah jeho dopadu bude skutečně velmi široký. Nejen o tomto zákoně, ale i o dalších právních předpisech týkajících se elektronizace veřejné správy se můžete […]

Zpráva o zajištění online výuky na KAPR NF VŠE

Praktická publikace k ochraně soukromí, osobních údajů a osobnosti

Člen katedry práva se jako jeden ze spoluautorů podílel na vzniku praktické odborné publikace týkající se ochrany osobních údajů, ochrany osobnosti a soukromí. Publikace pojednává o ochraně osobnosti, soukromí a osobních údajů v právu ústavním a unijním, včetně jeho adaptace v českém právním řádu, obecné úpravě obsažené v občanském zákoníku a v řadě zvláštních oblastí, […]

Zpráva o zajištění online výuky na KAPR NF VŠE

Informace k odevzdání DP a BP v letním semestru 2018/2019 s obhajobou v září

Bakalářské i diplomové práce zpracované na katedře práva je třeba odevzdat sekretářce katedry práva (NB 333) dne 26. srpna v době od 8 do 12 hod. Odevzdání v jiný termín není možné. Bakalářské i diplomové práce se odevzdávají ve 2 vyhotoveních, přičemž jedno může být v kroužkové vazbě (u BP mohou být oba výtisky v […]

Zpráva o zajištění online výuky na KAPR NF VŠE

E-Government pokračuje

Také v letním semestru 2019/2020 se otevírá předmět 5PR425 E-Government, jehož náplní je aktuální přehled nejnovějšího dění ve veřejné správě souvisejícího s elektronizací procesů. Pozornost je věnována nástrojům jako elektronický podpis, elektronická identita, datové schránky anebo základní registry. Posluchači se dozvědí také o ochraně osobních údajů nebo problematice kybernetické bezpečnosti. Těším se na viděnou. Mgr. Tomáš Lechner, […]

Zpráva o zajištění online výuky na KAPR NF VŠE

Publikace o právu informačních technologií

Člen katedry práva se jako jeden ze spoluautorů podílel na vzniku obsáhlé odborné publikace týkající se současného práva informačních technologií. Kniha v úvodu pojednává o metodách práva informačních technologií, následně se zaměřuje na konkrétní oblasti jako je místní působnost práva na internetu, odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti, práva k datům a softwaru, elektronické dokumenty, doménová jména, data […]

Zpráva o zajištění online výuky na KAPR NF VŠE

Předběžný termín SSZ a obhajob

Předběžný termín obhajob a SZZ pro letní semestr 2018/2019 na katedře práva byl stanoven na úterý 11. června 2019.

Zpráva o zajištění online výuky na KAPR NF VŠE

Informace k odevzdání DP a BP v letním semestru 2018/2019

Bakalářské i diplomové práce zpracované na katedře práva je třeba odevzdat sekretářce katedry práva (NB 333) nejlépe do 10.5.2019, nejpozději však do 23.5.2019. Pozdější odevzdání není možné. Bakalářské i diplomové práce se odevzdávají ve 2 vyhotoveních, přičemž jedno může být v kroužkové vazbě (u BP mohou být oba výtisky v kroužkové vazbě). V práci musí […]

Zpráva o zajištění online výuky na KAPR NF VŠE