Odevzdávání diplomových i bakalářských prací v ZS 2023/2024

Informace k odevzdání diplomových i bakalářských prací na katedru práva se týkají studentů, kterým vede práci vyučující z katedry práva.

Bakalářské i diplomové práce s termínem obhajob v lednu 2024, je třeba odevzdat sekretářce katedry práva (NB 333) nejpozději do 11. 1. 2024 do 11, 30 hod.

Bakalářské i diplomové práce se odevzdávají ve 2 vyhotoveních, přičemž u BP mohou být oba výtisky v kroužkové vazbě, u DP jeden výtisk v pevné vazbě a jeden výtisk může být v kroužkové vazbě. V práci musí být všité zadání BP, DP a podepsané prohlášení o samostatném zpracování.

Nezapomeňte práci vložit do InSISu a také do „Odevzdávárny“, kterou naleznete rovněž v InSISu pod názvem „Odevzdání závěrečných prací na katedře práva.“