Komentář nařízení eIDAS a českých adaptačních zákonů

Nařízení eIDAS je stěžejní evropský předpis týkající se právního jednání v elektronické podobě, a to jak díky zavedení elektronického podepisování, tak díky obecným pravidlům pro elektronickou identifikaci. Obě tyto oblasti jsou dále upřesněny českými adaptačními zákony o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a o elektronické identifikaci. Ke všem těmto předpisům vyšel letos v létě podrobný komentář, jehož autor je členem katedry práva.