Studium

Veřejná správa

ISIS, státní zkouška – vyhledejte ident VS101 v katalogu předmětů Absolvent oboru Veřejná správa získá specifické odborné znalosti koncepčních a teoretických souvislostí veřejné správy. Student bude mít možnost orientovat se v problematice organizace veřejné správy a současného způsobu jejího výkonu a aplikace správního práva v České republice i v zemích Evropské unie. Student získá komplexní přehled o fungování současných systémů veřejné správy, o jejich změnách v souvislosti s probíhající integrací a globalizací. Předměty, které student absolvuje, rozšíří praktické dovednosti studentů o znalosti moderních pojetí řízení ve veřejné správě, veřejného práva, zejména práva správního, a to jak českého, tak evropského, které může využít v práci v kterémkoli orgánu veřejné správy v České republice i mezinárodních organizací a také moderních komunikačních technologií ve veřejné správě. Součástí studia je rovněž seznámení s problematikou ekonomiky, především veřejných financí v celé rozpočtové sféře. Absolvent může po ukončení oboru nastoupit na manažerské pozice odborníků v oblasti veřejné správy na úrovni obcí, krajů i ústředních orgánů státní správy a nalezenou uplatnění také v mezinárodních institucích a organizacích. Působit ovšem může i v podnikatelské sféře. Povinné předměty studijního oboru (skupina hP) 5EN401 Mikroekonomie II. 5EN403 Makroekonomie II. 5PR402 Správní právo a správní řízení 5PR404 Právní problémy regionálního rozvoje a veřejné správy 5PR411 Teorie a dějiny veřejné správy 5PR412 Ústavní instituce a ústavní systémy 5PR230 Úvod do soukromého práva I 5PR231 Úvod do soukromého práva II 5PR500 Diplomový seminář z veřejné správy 5RE403 Finance veřejné správy a veřejného sektoru 5RE503 Politika územního rozvoje 5ZP412 Veřejná správa životního prostředí