Předměty

IDENT TITULEK GARANT
5PR500
Diplomový seminář z veřejné správy PhDr. JUDr. Jaroslav Kuba, CSc.
5PR425
e – Government doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
5PR422
Internetové a komunikační právo doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
5PR751
Introduction to Law JUDr. Jan Vondráček
5PR222
Komunikace s veřejnou správou doc. PhDr. Jan Vláčil, CSc.
5PR405
Právní problémy regionálního rozvoje a územní veřejné správy JUDr. Miloš Matula, CSc.
5PR404
Právní problémy regionálního rozvoje a územní veřejné správy JUDr. Miloš Matula, CSc.
5PR902
Principy veřejné správy JUDr. Miloš Matula, CSc.
5PR119
Regionální správa a kulturní instituce JUDr. Tomáš Louda, CSc.
5PR221
Sociální psychologie správy doc. PhDr. Jan Vláčil, CSc.
5PR901
Sociologie a management veřejné správy doc. PhDr. Jan Vláčil, CSc.
PR_901
Sociologie management veřejné správy doc. PhDr. Jan Vláčil, CSc.
5PR424
Sociologie veřejné správy doc. PhDr. Jan Vláčil, CSc.
5PR402
Správní právo a správní řízení JUDr. Tomáš Louda, CSc.
5PR906
Správní struktury Evropské unie JUDr. Miloš Matula, CSc.
5PR411
Teorie a dějiny veřejné správy prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
5PR412
Ústavní instituce a ústavní systémy PhDr. JUDr. Jaroslav Kuba, CSc.
5PR203
Ústavní právo a státověda PhDr. JUDr. Jaroslav Kuba, CSc.
5PR230
Úvod do soukromého práva I doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
5PR231
Úvod do soukromého práva II doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
5PR423
Úvod do trestního práva pro ekonomy PhDr. JUDr. Jaroslav Kuba, CSc.
5PR506
Veřejnoprávní smlouvy a zadávání veřejných zakázek doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
5PR421
Veřejnoprávní úprava podnikání doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
5PR101
Základy práva a právní nauky doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
5PR202
Základy správní vědy,správního práva a organizace veř.správy JUDr. Miloš Matula, CSc.
5PR301
Základy veřejného práva pro podnikatele doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.