Katedra práva je pracovištěm, které pro studenty Národohospodářské fakulty i dalších fakult VŠE zabezpečuje výuku komplementárního, pro většinu ekonomů však sotva postradatelného oboru práva. Činí tak nejen na obecné úrovni, ale i v jednotlivých vybraných specifických odvětvích, a to jak samostatně, tak ve spolupráci s katedrou regionálních studií.

Více »

 

Diplomové práce a obhajoby:

Bakalářské i diplomové práce v ZS 2018/2019 je třeba odevzdat sekretářce katedry práva (NB 333) ve dnech 2. – 3. 1. 2019 v dopoledních hodinách.