Katedra práva je dle článku 5 odst. 1 písm. a) statutu NF VŠE součástí NF VŠE. V jejím čele stojí vedoucí katedry, který je odpovědný děkanovi fakulty.

Katedra zabezpečuje výuku nepostradatelného oboru práva. Činí tak nejen na obecné úrovni, ale i v jednotlivých vybraných specifických odvětvích, a to jak samostatně, tak ve spolupráci zejména s katedrou regionálních studií. Nabídka předmětů katedry reflektuje moderní trendy a vývoj společenských vztahů, a to nabídkou specifických a specializovaných kurzů (příkladem je např. předmět e-Government).

Členy katedry jsou významní odborníci z jednotlivých právních a příbuzných oborů a profesí. Vzhledem k úzkému sepětí většiny členů katedry s praxí (ve veřejném i soukromém sektoru) je výuka právních disciplín podávána s potřebnou znalostí toho, co bude student potřebovat a jak se ty či ony instituty v praxi uplatňují. V tomto směru tak má výuka práva své místo nejen pro studenty regionalistických oborů, ale i pro studenty národního hospodářství či ekonomie, jakož i studenty z jiných fakult.

Více »

 

Diplomové práce a obhajoby:

Bakalářské i diplomové práce zpracované na katedře práva je třeba odevzdat sekretářce katedry práva (NB 333) dne 26. srpna v době od 8 do 12 hod.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: