Informace k odevzdání diplomových i bakalářských prací na katedru práva v LS 2023/2024

Informace k odevzdání DP i BP na katedru práva se týkají se studentů, kterým vede práci vyučující z katedry práva.

Bakalářské i diplomové práce s termínem obhajob v červnu 2024, je třeba odevzdat sekretářce katedry práva (NB 333) nejpozději do 28. 5. 2024 do 11.30 hod.

Bakalářské i diplomové práce se odevzdávají ve 2 vyhotoveních, přičemž u BP mohou být oba výtisky v kroužkové vazbě, u DP jeden výtisk v pevné vazbě a jeden výtisk může být v kroužkové vazbě. V práci musí být všité zadání práce a podepsané prohlášení o samostatném zpracování. Nezapomeňte práci vložit do InSISu a také do „Odevzdávárny“, kterou naleznete rovněž v InSISu .