Vyučující

JUDr. Jan Vondráček

JUDr. Jan Vondráček

Vedoucí katedry

e-mail: vonj01@vse.cz

Kancelář: NB 322

telefon: +420224095627

doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

e-mail: pauj01@vse.cz

Kancelář: NB 322

telefon: +420224095627

JUDr., PhDr. Jaroslav Kuba, CSc.

JUDr., PhDr. Jaroslav Kuba, CSc.

e-mail: kubj02@vse.cz

Kancelář: NB 327

telefon: +420224095563

JUDr. Miloš Matula, CSc.

JUDr. Miloš Matula, CSc.

e-mail: matm01@vse.cz

Kancelář: NB 327

telefon: +420224095563

JUDr. Tomáš Louda, CSc.

JUDr. Tomáš Louda, CSc.

e-mail: lout01@vse.cz

Kancelář: NB 327

telefon: +420224095563

Prof. JUDr. Richard Pomahač

Prof. JUDr. Richard Pomahač

e-mail: pomr01@vse.cz

Kancelář: NB 326

telefon: +420224095507

doc. PhDr. Jan Vláčil, CSc.

doc. PhDr. Jan Vláčil, CSc.

e-mail: vlacil@vse.cz

Kancelář: NB 326

telefon: +420224095507

Mgr. Tomáš Lechner, PhD.

Mgr. Tomáš Lechner, PhD.

e-mail: lect01@vse.cz

Kancelář: NB 326

telefon: +420224095507

Alena Machačková

Alena Machačková

Sekretářka katedry

e-mail: machacka@vse.cz

Kancelář: NB 333

telefon: +420 224 095 547