Vyučující

JMÉNO A PŘÍJMENÍ E-MAIL KANCELÁŘ TELEFON
doc. Ing. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D. jurj02@vse.cz NB 325 +420224095625
PhDr. JUDr. Jaroslav Kuba, CSc. kubj02@vse.cz NB 327 +420224095563
Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D. lect01@vse.cz NB 326 +420224095507
JUDr. Tomáš Louda, CSc. lout01@vse.cz NB 327 +420224095563
Alena Macháčková machacka@vse.cz NB 333 +420 224 095 547
JUDr. Miloš Matula, CSc. matm01@vse.cz NB 327 +420224095563
Mgr. Helena Mitwallyová xmith900@vse.cz
JUDr. Jiřina Nováková novj04@vse.cz NB 326 +420224095507
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. pauj01@vse.cz NB 322 +420224095627
Ing. Jitka Pěkná peknaj@vse.cz
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. pomr01@vse.cz NB 326 +420224095507
doc. PhDr. Jan Vláčil, CSc. vlacil@vse.cz NB 326 +420224095507
JUDr. Jan Vondráček – vedoucí katedry vonj01@vse.cz NB 322 +420224095627