Vedlejší specializace

Veřejná správa 5VS1

GarantJUDr. Miloš Matula, CSc., katedra práva

Charakteristika

V rámci vedlejší specializace Veřejná správa získá absolvent odborné znalosti především z praktických předmětů a souvislostí veřejné správy. Student bude mít možnost orientovat se v problematice organizace a fungování veřejné správy a aplikace správního práva v České republice i v zemích Evropské unie. Předměty, které student absolvuje, rozšíří v prvé řadě praktické dovednosti studentů o znalosti, které jsou potřebné k jeho působení nejen v oblasti české veřejné správy, ale i orgánech mezinárodních organizací nejrůznějšího druhu. Pozornost bude zaměřena také na využití moderních technologií v oblasti veřejné správy. Po ukončení studia oboru může nastoupit na manažerské pozice odborníků v oblasti veřejné správy na úrovni obcí, krajů i ústředních orgánů státní správy, zejména tam, kde dochází k úzkému propojení ekonomických činnosti s aplikací práva a působit mohou přirozeně též v podnikatelské sféře. Uplatnění nalezenou samozřejmě také v mezinárodních institucích a organizacích.

Požadavky na absolvování

I. Povinné předměty – 30 kreditů

  • 5PR203 Ústavní právo a státověda
  • 5PR221 Sociální psychologie správy
  • 5PR402 Správní právo a správní řízení
  • 5PR411 Teorie a dějiny veřejné správy

II. Státní zkouška z vedlejší specializace – 5VS1