Publikace o právu informačních technologií

Člen katedry práva se jako jeden ze spoluautorů podílel na vzniku obsáhlé odborné publikace týkající se současného práva informačních technologií.

Kniha v úvodu pojednává o metodách práva informačních technologií, následně se zaměřuje na konkrétní oblasti jako je místní působnost práva na internetu, odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti, práva k datům a softwaru, elektronické dokumenty, doménová jména, data veřejného sektoru, ochranu soukromí a osobních údajů, regulaci elektronických komunikací a v závěru také na kyberbezpečnost a kyberkriminalitu.

Vybrané kapitoly z této publikace jsou také předmětem výuky v předmětu e-Government, který bude vyučován také v zimním semestru 2019/2020.