Praktická publikace k ochraně soukromí, osobních údajů a osobnosti

Člen katedry práva se jako jeden ze spoluautorů podílel na vzniku praktické odborné publikace týkající se ochrany osobních údajů, ochrany osobnosti a soukromí.

Publikace pojednává o ochraně osobnosti, soukromí a osobních údajů v právu ústavním a unijním, včetně jeho adaptace v českém právním řádu, obecné úpravě obsažené v občanském zákoníku a v řadě zvláštních oblastí, jako je bankovnictví a platební styk, poskytování zdravotní péče se zdůrazněním významu informovaného souhlasu a speciální kapitola je věnována problematice ochrany těchto práv v kybernetickém prostoru. Autoři se zabývají rovněž prokazováním a zjišťováním totožnosti v soukromoprávních vztazích i v kontaktu s orgány veřejné moci. V závěrečné kapitole se věnují trestněprávní ochraně soukromí.