Posunutí termínu odevzdání bakalářských a diplomových prací

Na žádost studentské obce dojde k posunutí termínu odevzdání bakalářských a diplomových prací do 22.5.2020 do 14:00 podle pokynů katedry práva pro ty, kteří chtějí obhajovat v červnových termínech.

Pokud budete chtít obhajovat bakalářskou nebo diplomovou práci v září 2020, je stanoven termín odevzdání do 19.8.2020 do 14:00.

 

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

proděkan pro studium