Informace k odevzdávání DP a BP v zimním semestru 2018/2019

Bakalářské i diplomové práce zpracované na katedře práva je třeba odevzdat sekretářce katedry práva (NB 333) ve dnech 2. – 3. 1. 2019 v dopoledních hodinách. Odklad termínu není možný.

Bakalářské i diplomové práce se odevzdávají ve 2 vyhotoveních, přičemž jedno může být v kroužkové vazbě (u BP mohou být oba výtisky v kroužkové vazbě).

V práci musí být všité zadání práce a podepsané prohlášení o samostatném zpracování. Nezapomeňte práci vložit do InSISu a do „Odevzdávárny“ také v InSISu.