Informace k odevzdávání DP a BP obhajovaných v září 2018

Bakalářské i diplomové práce s termínem obhajoby v září 2018 je třeba odevzdat sekretářce katedry práva (NB 333) ve dnech 29. anebo 30. 8. 2018 v dopoledních hodinách. Vzhledem k následnému blízkému termínu obhajob nelze tento termín odevzdání již posunout. Bakalářské i diplomové práce se odevzdávají ve 2 vyhotoveních, přičemž jedno může být v kroužkové vazbě. V práci musí být všité zadání BP, DP a podepsané prohlášení o samostatném zpracování. Nezapomeňte práci vložit do InSISu a do „Odevzdávárny“ také v InSISu.

Předpokládaný termín obhajob a SZZ je 13. září 2018. Přihlásit se můžete v InSISu až 1.září, dříve nelze termín technicky vypsat. Tento termín platí i pro otevření „Odevzdávárny“.