Informace k odevzdání DP a BP v letním semestru 2018/2019 s obhajobou v září

Bakalářské i diplomové práce zpracované na katedře práva je třeba odevzdat sekretářce katedry práva (NB 333) dne 26. srpna v době od 8 do 12 hod. Odevzdání v jiný termín není možné.

Bakalářské i diplomové práce se odevzdávají ve 2 vyhotoveních, přičemž jedno může být v kroužkové vazbě (u BP mohou být oba výtisky v kroužkové vazbě).

V práci musí být všité zadání práce a podepsané prohlášení o samostatném zpracování. Nezapomeňte práci vložit do InSISu a do „Odevzdávárny“ také v InSISu.