Aktuální stav elektronizace veřejné správy

Také v zimním semestru 2018/2019 se otevírá předmět 5PR425 E-Government, jehož náplní je aktuální přehled nejnovějšího dění ve veřejné správě souvisejícího s elektronizací procesů. Pozornost je věnována nástrojům jako elektronický podpis, datové schránky anebo základní registry. Posluchači se dozvědí také o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo problematice kybernetické bezpečnosti.

Těším se na viděnou.

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.

vyučující