Vondráček, Jan: Novinky a nově ucelené „Guidelines“, KPR 2015

Česká lékářská komora uspořádala pod garancí doc. MUDr. Jarmily Drábkové, CSc., v sobotu 7. listopadu 2015 vzdělávací kurz „Novinky a nově ucelené „Guidelines“, KPR 2015„, v rámci ktorého vystoupil vedoucí KAPR JUDr. Jan Vondráček se svým příspěvkem: „Jak postupují „medicínské kauzy“ a zkušenosti podle nového občanského zákoníku a v čem jsou inspirativní pro urgentní medicínu?


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague