Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Vondráček, Jan: Novinky a nově ucelené „Guidelines“, KPR 2015

Související stránky

Česká lékářská komora uspořádala pod garancí doc. MUDr. Jarmily Drábkové, CSc., v sobotu 7. listopadu 2015 vzdělávací kurz „Novinky a nově ucelené „Guidelines“, KPR 2015„, v rámci ktorého vystoupil vedoucí KAPR JUDr. Jan Vondráček se svým příspěvkem: „Jak postupují „medicínské kauzy“ a zkušenosti podle nového občanského zákoníku a v čem jsou inspirativní pro urgentní medicínu?