Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Upozornění pro studenty magisterského studia specializace Veřejná správa k 5PR230 a 5PR231

Související stránky

Upozornění pro studenty magisterského studia specializace Veřejná správa pro zápis předmětů 5PR230 (Úvod do soukromého práva I) a 5PR231 (Úvod do soukromého práva II).

Pokud student vystudoval tyto předměty (nebo jeden z nich) již v bakalářském studiu, pak má dvě možnosti: 

  • předmět si zapsat a absolvovat znovu (účast na přednáškách a složení zkoušky) nebo 
  • zažádat o uznání (v tom případě bude uznáno za 0 kreditů a potřebný počet si nahradí vystudováním jiného předmětu ve skupině hV).

Případné dotazy směřujte na sekretariát katedry práva.