Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Upozornění pro studenty bakalářského studia k 5PR230 a 5PR231

Související stránky

Upozornění pro studenty bakalářského studia, kteří si budou volit předměty 5PR230 (Úvod do soukromého práva I) a 5PR231 (Úvod do soukromého práva II).

Uvedené předměty jsou rovněž povinné i v navazujícím magisterském studiu oboru Veřejná správa.

Pokud student tyto předměty vystuduje v rámci bakalářského programu, má v navazujícím magisterském studiu oboru Veřejná správa dvě možnosti:

  • předmět si zapsat a absolvovat znovu (účast na přednáškách a složení zkoušky) nebo
  • zažádat o uznání (v tom případě bude uznáno za 0 kreditů a potřebný počet si nahradí vystudováním jiného předmětu ve skupině hV).