1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termín odevzdání diplomových prací a obhajob pro ZS 2014/2015

Související stránky

Termín odevzdání diplomových prací na Katedře práva je 5. ledna 2015  od  9 do 14,30 hod.  

Práce se odevzdávají sekretářce katedry (NB 333). Práci odevzdejte ve dvojím vyhotovení.

Termín obhajob byl stanoven na čtvrtek 5. února 2015.

Na obhajobu je již možné se hlásit v ISISu.