První informace k odevzdávání diplomových prací v LS 2016/2017

Diplomové práce v LS 2016/2017 s termínem obhajoby v červnu je třeba odevzdat nejpozději do konce května.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague