Odevzdávání DP v ZS 2015/2016

Diplomové práce na katedru práva (obor veřejná správa) odevzdávejte průběžně od 18. prosince 2015 do 4. ledna 2016 sekretářce katedry (NB 333). Diplomové práce se odevzdávají ve dvojím vyhotovení, jeden výtisk v pevné a druhý výtisk může být v kroužkové vazbě. Do každého výtisku DP je nutné všít „Zadání DP“ a podepsat „Prohlášení“.

 

Dále připomínáme: Nezapomeňte práci také vložit do ISISu a do „Odevzdávárny“ v ISISu.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague