Odevzdávání diplomových prací ZS 2017/2018

Diplomové práce v ZS 2016/2017 je třeba odevzdat sekretářce katedry práva (NB 333) ihned na začátku ledna 2018. Diplomové práce se odevzdávají ve 2 vyhotoveních, přičemž jedno může být v kroužkové vazbě. V práci musí být všité Zadání DP a podepsané Prohlášení.

Nezapomeňte diplomovou práci vložit také do InSISu i do Odevzdávárny v InSISu.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague