Odevzdání DP pro obhajoby v září 2017

Diplomové práce v LS 2016/2017 s termínem obhajoby v září 2017 je třeba odevzdat sekretářce katedry práva (NB 333) dne 31. srpna 2017 v době od 9 do 15 hod. Diplomové práce se odevzdávají ve 2 vyhotoveních, přičemž jedno může být v kroužkové vazbě. V práci musí být všité Zadání DP a podepsané Prohlášení.

Nezapomeňte diplomovou práci vložit také do InSISu i do Odevzdávárny v InSISu.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague