O katedře

Katedra Práva vznikla v roce 2006 rozdělením katedry Veřejné správy a regionálního rozvoje, která měla tradiční regionálně správní rozměr svého odborného zaměření. Změny po roce 1989 a po vstupu České republiky do Evropské unie poskytují unikátní půdu na poli výzkumné činnost v oblasti právní vědy. Došlo tak k žádanému rozšíření odbornosti Národohospodářské fakulty VŠE v oblasti ekonomické analýzy práva, veřejného práva a v základních institutech soukromého práva.

Katedra zajišťuje výuku hlavní a vedlejší specializace Veřejná správa na (Ing.) navazujícím magisterském programu a podílí se na výuce (Bc.) bakalářského programu Veřejná správa a regionální rozvoj.

Od roku 2006 – 2010 probíhala transformace katedry a orientace na ECTS standardy a rozšiřování odborného pole působnosti. V letech 2010-12 vedl katedru doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. a katedra po rozdělení a orientaci na ECTS plánuje rozšíření výzkumné činnosti a modernizaci výuky práva na VŠE. Od roku 2013 vede katedru JUDr. Jan Vondráček.