1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Informace k SZZ a k odevzdávání DP v LS 2013/2014

Související stránky

Vzhledem k termínu promocí, který byl stanoven na 20.6.2014, se budou státnice i obhajoby konat na přelomu května/června, předpokládaný termín je 2.-6.6.2014.
Jakmile bude přesný termín stanoven, budete zde o něm informováni.
Termín odevzdání diplomových prací je proto nejpozději 7.5.2014.

Studenti, kteří tento termín odevzdávání nestihnou, mohou diplomovou práci odevzdat do 24.5.2014.
Pro tyto studenty se státnice i obhajoby budou konat ve druhé půlce června 2014. Promoce bude na podzim 2014.

Diplomové práce se odevzdávají ve dvou vyhotoveních (jedno může být v kroužkové vazbě) sekretářce katedry A. Machačkové, NB 333.
Další podrobné informace týkající se DP najdete na stránkách fakulty.