Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Informace k odevzdávání DP a BP – květen 2011

Související stránky

  • STUDIJNÍ VYHLÁŠKA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

„…18) Obhajoby kvalifikačních prací probíhají ve zkouškových obdobích, případně v září. Před přihlášením k obhajobě musí studenti vložit elektronickou verzi práce do ISIS a odevzdat alespoň jednu tištěnou kopii práce (popř. tolik kopií, kolik katedra vyžaduje) na sekretariát příslušné katedry. Pro obhajobu ve zkouškovém období musí student odevzdat práci nejpozději v poslední den výuky příslušného semestru; (tj. do 14.5.2011) pro obhajobu v září musí student práci odevzdat do konce druhého celého srpnového týdne.“

Diplomovou nebo bakalářskou práci odevzdejte sekretářce Katedry práva do 14. května , nejpozději  16.5. 2011 ve dvou vyhotoveních (1x v pevné vazbě a 1x může být  kroužková vazba). Před odevzdáním diplomní práce na katedru ji vložte  do ISISu i  do Odevzdávárny (také v ISISu ) a poté se přihlaste na konkrétní termín obhajoby. Budete-li chtít promovat v červnu, zvolte  termín do 10.6.2011.

Kontrolu postupu odevzdání práce si zkontrolujte v portálu studneta – závěrečné práce. Závěrečnou práci musíte definitivně odevzdat a mít řádně vyplněny i dodatečné informace (abstrakt, klíčová slova…) v systému ISIS.

Informace pro psaní práce včetně formulářů atd. najdete na stránkách VŠE – Národohospodářská fakulta – Studenti – Závěrečné práce.