Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Informace k odevzdávání diplomových prací

Související stránky

Diplomové práce  se odevzdávají  na sekretariát katedry práva (NB 333) do 20.12. do 11 hodin a nebo 6. ledna 2014.

Pozdější odevzdání musí být odsouhlaseno vedoucím diplomové práce a předem domluveno.

Diplomovou práci odevzdejte ve dvojím vyhotovení (jedno v pevných deskách, druhé může být v kroužkové vazbě) s vlastnoručně podepsaným prohlášením a všitým Zadáním DP.

Připomínáme, že je třeba zároveň vložit práci do ISIS (včetně Odevzdávárny).