Informace k odevzdávání diplomových prací na katedru práva v LS 2015/2016

Termíny odevzdání diplomových prací na katedru práva (obor Veřejná správa)  jsou:

 

Diplomovou práci odevzdejte sekretářce katedry práva A. Machačkové (NB 333) ve dvojím vyhotovení (jednu v pevných deskách, druhý výtisk může být v kroužkové vazbě). Součástí musí být vlastnoručně podepsané Prohlášení a všité Zadání DP.

Zároveň je třeba vložit práci do ISISu a také do Odevzdávárny (rovněž v ISISu).

 

 
Předběžný termín státní závěrečné zkoušky z veřejné správy a termín obhajob je plánován v termínu od 13. do 16. června 2016.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague