Informace k odevzdávání BP v LS 2017/2018

Bakalářské práce v LS 2017/2018 (obhajoba před prázdninami) je třeba odevzdat nejpozději do 21.5.2018 sekretářce katedry práva (NB 333). Bakalářské práce se odevzdávají ve dvou vyhotoveních.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague