Informace k odevzdání diplomových prací v LS 2014/2015

Termíny odevzdání diplomových prací na katedru práva (obor Veřejná správa) jsou

Termíny odevzdání je třeba bezpodmínečně dodržet.

Práce se odevzdávají sekretářce katedry (NB 333). Práci odevzdejte ve dvojím vyhotovení (jednou v pevných deskách a druhý výtisk může být v kroužkové vazbě). Nezapomeňte na vlastnoručně podepsané prohlášení a všité zadání DP.

Připomínáme, že práci je třeba zároveň vložit do ISIS a také do Odevzdávárny (rovněž v ISIS).


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague