1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Informace k odevzdání diplomových prací v LS 2014/2015

Související stránky

Termíny odevzdání diplomových prací na katedru práva (obor Veřejná správa) jsou

  • do 22.5.2015 v případě, že chcete obhajovat začátkem června, dokončit studium a účastnit se promoce 23.6.2015,
  • do 8.6.2015  v případě, že chcete obhajovat koncem června,
  • do 2.9.2015 v případě, že chcete obhajovat koncem září.

Termíny odevzdání je třeba bezpodmínečně dodržet.

Práce se odevzdávají sekretářce katedry (NB 333). Práci odevzdejte ve dvojím vyhotovení (jednou v pevných deskách a druhý výtisk může být v kroužkové vazbě). Nezapomeňte na vlastnoručně podepsané prohlášení a všité zadání DP.

Připomínáme, že práci je třeba zároveň vložit do ISIS a také do Odevzdávárny (rovněž v ISIS).