Detailní informace k odevzdávání DP v LS 2016/2017

Diplomové práce v LS 2016/2017 s termínem obhajoby v červnu 2017 je třeba odevzdat nejpozději do 23. května 2017. Pozdější odevzdání DP bude zařazeno na termín obhajob v září 2017.
Diplomové práce se odevzdávají ve 2 vyhotoveních (jedno může být v kroužkové vazbě) sekretářce katedry práva ( NB 333, od 9 do 15 hod). V práci musí být všité Zadání DP a podepsané Prohlášení.

Nezapomeňte diplomovou práci vložit  také do InSISu i do Odevzdávárny v InSISu.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague