Archiv rubriky: Aktuality

Aktuální stav elektronizace veřejné správy

Také v zimním semestru 2018/2019 se otevírá předmět 5PR425 E-Government, jehož náplní je aktuální přehled nejnovějšího dění ve veřejné správě souvisejícího s elektronizací procesů. Pozornost je věnována nástrojům jako elektronický podpis, datové schránky anebo základní registry. Posluchači se dozvědí také o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo problematice kybernetické bezpečnosti. Těším se na viděnou. Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D. vyučující

Aktuální stav elektronizace veřejné správy

Informace k odevzdávání DP a BP obhajovaných v září 2018

Bakalářské i diplomové práce s termínem obhajoby v září 2018 je třeba odevzdat sekretářce katedry práva (NB 333) ve dnech 29. anebo 30. 8. 2018 v dopoledních hodinách. Vzhledem k následnému blízkému termínu obhajob nelze tento termín odevzdání již posunout. Bakalářské i diplomové práce se odevzdávají ve 2 vyhotoveních, přičemž jedno může být v kroužkové vazbě. V […]

Aktuální stav elektronizace veřejné správy

GDPR se blíží

GDPR už brzo bude tady! Ale Vy se toho nemusíte bát, stačí se o tomto evropském nařízení o ochraně osobních údajů dozvědět více na specializované přednášce, která se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna od 18 do 20 hod v SB 305. Vzhledem k omezené kapacitě přednáškové místnosti se prosím dopředu zaregistrujte na e-mail: tomas.lechner@gmail.com

Aktuální stav elektronizace veřejné správy