1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Aktuální termín odevzdání diplomových prací a SSZ pro podzim 2014

Související stránky

Termíny:

Termín odevzdání diplomových prací na Katedře práva je 26. – 28. srpna 2014.
Termín SZZ a obhajob byl stanoven na čtvrtek 2. října 2014.

Pokyny:

Práce se odevzdávají sekretářce katedry (NB 333). Práci odevzdejte ve dvojím vyhotovení (jednou v pevných deskách a druhý výtisk může být v kroužkové vazbě). Nezapomeňte na vlastnoručně podepsané prohlášení a všité zadání DP. Připomínáme, že práci je třeba zároveň vložit do ISIS a také do Odevzdávárny (rovněž v ISIS).

Upozornění:

Přihlásit se v ISIS na státnici a obhajobu, stejně jako vložení práce do Odevzdávárny bude možné až v září. Dříve to ISIS neumožňuje.
Předběžně se můžete hlásit na mailové adrese sekretářky katedry.