Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Vondráček, Jan: Novinky a nově ucelené „Guidelines“, KPR 2015

Související stránky

Česká lékářská komora uspořádala pod garancí doc. MUDr. Jarmily Drábkové, CSc., v sobotu 7. listopadu 2015 vzdělávací kurz „Novinky a nově ucelené „Guidelines“, KPR 2015„, v rámci ktorého vystoupil vedoucí KAPR JUDr. Jan Vondráček se svým příspěvkem: „Jak postupují „medicínské kauzy“ a zkušenosti podle nového občanského zákoníku a v čem jsou inspirativní pro urgentní medicínu?