Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
Informace k odevzdávání DP v ZS 2016/2017

Související stránky

Termín odevzdání diplomových prací na katedru práva (obor Veřejná správa) v ZS 2016/2017 je od 2. do 5. ledna 2017 do 14 hod.

Diplomovou práci odevzdejte sekretářce katedry práva A. Machačkové (NB 333) ve dvojím vyhotovení (jednu v pevných deskách, druhý výtisk může být v kroužkové vazbě). Součástí musí být vlastnoručně podepsané Prohlášení a všité Zadání DP.

Zároveň je třeba vložit práci do InSISu a také do Odevzdávárny (rovněž v InSISu).

Předběžný termín státní závěrečné zkoušky z veřejné správy a termín obhajob je stanoven na 7.2.2017.